• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3279/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 15/08/2023
Ngày ban ký: 15/08/2023
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 107-cp.signed.pdfTệp đính kèm: cv-3279.pdf