• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: 212/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/01/2023
Ngày ban ký: 18/01/2023
Loại văn bản: Chỉ đạo, điều hành
Trích yếu: Triển khai Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: nq-qd-kem-theo.pdfTệp đính kèm: cv-212-2023_0001.pdfVăn bản khác