• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06

Tiêu đề: Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06
Số/Ký hiệu: 2896/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai nội dung hướng dẫn tại văn bản số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2892-2022.pdf