• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai, phổ biến Cẩm nang chuyển đổi số

Tiêu đề: Triển khai, phổ biến Cẩm nang chuyển đổi số
Số/Ký hiệu: 697/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/02/2022
Ngày ban ký: 28/02/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai, phổ biến Cẩm nang chuyển đổi số
File đính kèm: Tệp đính kèm: 5_3_camnang_phan2.signed.pdf



Tệp đính kèm: 5_2_camnang_phan1.signed.pdf



Tệp đính kèm: cv-697-2022.pdf



Văn bản khác