• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai, phổ biến và tham gia cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Tiêu đề: Triển khai, phổ biến và tham gia cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
Số/Ký hiệu: 1235/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 05/04/2022
Ngày ban ký: 05/04/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai, phổ biến và tham gia cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1235-2022.pdfVăn bản khác