• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

Tiêu đề: Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Số/Ký hiệu: 343/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 10/02/2020
Ngày ban ký: 10/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2020-qdqppl-1.pdfTệp đính kèm: cv-343-2020-1.pdfVăn bản khác