• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1403/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08/05/2019
Ngày ban ký: 08/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1403_2019.signed.pdfTệp đính kèm: dinhkemcv1403.pdf