• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

Tiêu đề: Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
Số/Ký hiệu: 1985/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 20/06/2019
Ngày ban ký: 20/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1985-2019-1.pdfTệp đính kèm: qdqppl-24-2019-1_signed.pdfVăn bản khác