• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 469/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 10/02/2022
Ngày ban ký: 10/02/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2022-qdqppl-4.pdfTệp đính kèm: cv-469-2022.pdf