• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 4219/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 4615.pdfTệp đính kèm: 1224.pdfTệp đính kèm: cv-4219-2022_0001.pdf