• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018

Tiêu đề: Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018
Số/Ký hiệu: 350/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 12/02/2019
Ngày ban ký: 12/02/2019
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: 345_qdubndtinh_vbqppl.pdfTệp đính kèm: 350_vbqpplhethieuluc_ttr.pdf