• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 271/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 30/01/2023
Ngày ban ký: 30/01/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-01-bo-khcn.pdfTệp đính kèm: cv-271-2023_0001.pdf