• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 481/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 25/02/2019
Ngày ban ký: 25/02/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 481_trienkhaiquyetdinh05.pdfTệp đính kèm: cv395.pdf