• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023, Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 và Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023, Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 và Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 2429/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày ban ký: 20/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023, Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 và Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2429.pdfTệp đính kèm: qd-09-1.pdfTệp đính kèm: qd-08.pdfTệp đính kèm: qd-07.pdf