• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 847/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 10/03/2022
Ngày ban ký: 10/03/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2022-qdqppl-13.pdfTệp đính kèm: cv-847-2022.pdfVăn bản khác