• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1631/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 20/04/2021
Ngày ban ký: 20/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: v/v triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qdqppl-16.pdfTệp đính kèm: cv-1631-2021-1.pdf