• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2746/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/07/2022
Ngày ban ký: 20/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2746-2022.pdfTệp đính kèm: 2-2022-qd-1796.pdfVăn bản khác