• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1421/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19/04/2022
Ngày ban ký: 19/04/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, th
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd_19.pdfTệp đính kèm: cv-1421-2022.pdfVăn bản khác