• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2323/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/06/2023
Ngày ban ký: 13/06/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-23.pdfTệp đính kèm: cv-2323.pdfVăn bản khác