• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2654/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/07/2022
Ngày ban ký: 13/07/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh quy định danh mục, thời hạn sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2022-qdqppl-28.pdfTệp đính kèm: cv-2654-2022.pdfVăn bản khác