• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 2344/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 13/06/2023
Ngày ban ký: 13/06/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2344.pdfTệp đính kèm: qd-28---ubnd-2023.pdfVăn bản khác