• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 829/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/03/2020
Ngày ban ký: 20/03/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-829-2020-1.signed.pdfTệp đính kèm: qd_292-2020_bct_1.pdfVăn bản khác