• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3219/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 11/08/2023
Ngày ban ký: 11/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 30-2023-qd-ubnd-ngay-09-8-2023.pdfTệp đính kèm: cv-3219.pdfVăn bản khác