• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 3435/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày ban ký: 05/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai QĐ số 3374/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 7454-tckh.pdfTệp đính kèm: cv-3435-2019-1.pdf