• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Số/Ký hiệu: 3001/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 23/09/2019
Ngày ban ký: 23/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2019-qdqppl-35.pdfTệp đính kèm: cv-3001-2019.signed.pdfVăn bản khác