• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số/Ký hiệu: 905/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/03/2023
Ngày ban ký: 16/03/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-367-ubnd.pdfTệp đính kèm: cv-905-2023_0001.pdf