• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 550/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/02/2022
Ngày ban ký: 16/02/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 40-2021-qd-ttg.pdfTệp đính kèm: cv-550-2022.pdfVăn bản khác