• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Số/Ký hiệu: 3991/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 05/10/2021
Ngày ban ký: 05/10/2021
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd.43.2021_thu_phi_le_phi_tai_tthcc.pdfTệp đính kèm: t9_huong_dan_cac_co_quan_don_vi_lap_ke_hoach.pdfTệp đính kèm: cv-3991-2021.pdfVăn bản khác