• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 96/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 10/01/2019
Ngày ban ký: 10/01/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 96_trienkhaiqd43_ttr.pdf