• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1153/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 21/04/2020
Ngày ban ký: 21/04/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 436_kh-ttg.pdfTệp đính kèm: 436_qd-ttg.pdfTệp đính kèm: cv-1153-2020-1.pdf