• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2304/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22/07/2019
Ngày ban ký: 22/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 477-ttcp.pdfTệp đính kèm: 1200-nv3.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2304-2019.signed.pdfVăn bản khác