• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 112/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10/01/2022
Ngày ban ký: 10/01/2022
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qd-5309.pdfTệp đính kèm: cv-112-2022.pdf