• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 4985/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09/12/2021
Ngày ban ký: 09/12/2021
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qdqppl-55.signed.pdfTệp đính kèm: cv-4985-2021.pdfVăn bản khác