• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 2757/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 03/09/2019
Ngày ban ký: 03/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2757-2019.signed.pdfVăn bản khác