• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 669/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24/02/2022
Ngày ban ký: 24/02/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qdqppl-59.signed.pdfTệp đính kèm: cv-669-2022-1.pdfVăn bản khác