• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1998/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21/06/2019
Ngày ban ký: 21/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1998-2019-1.pdfTệp đính kèm: qd71.pdf