• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1638/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05/05/2022
Ngày ban ký: 05/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-986.pdfTệp đính kèm: cv-1638-2022.pdf