• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

Tiêu đề: Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng
Số/Ký hiệu: 3043/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 26/09/2019
Ngày ban ký: 26/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3043-2019.signed.pdf