• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)

Tiêu đề: Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)
Số/Ký hiệu: 3613/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07/09/2023
Ngày ban ký: 07/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-the-le-2023_bo.pdfTệp đính kèm: cv-3613.pdfVăn bản khác