• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”

Tiêu đề: Triển khai Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”
Số/Ký hiệu: 1478/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 22/04/2022
Ngày ban ký: 22/04/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thể lệ Cuộc thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”
File đính kèm: Tệp đính kèm: the_le_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_nam_2022.pdfTệp đính kèm: cv-1478-2022.pdf