• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thể lệ Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023

Tiêu đề: Triển khai Thể lệ Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023
Số/Ký hiệu: 1864/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 16/05/2023
Ngày ban ký: 16/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thể lệ Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-78-the-le-cuoc-thi-xay-dung-video.pdfTệp đính kèm: cv-1864.pdf