• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý dạy, học, kiểm tra trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu đề: Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý dạy, học, kiểm tra trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 4145/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 07/12/2020
Ngày ban ký: 07/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý dạy, học, kiểm tra trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4145-2020-1.pdf