• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thông báo điều chỉnh mức phí thẩm định nội dung cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Tiêu đề: Triển khai thông báo điều chỉnh mức phí thẩm định nội dung cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Số/Ký hiệu: 1613/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày ban ký: 01/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thông báo điều chỉnh mức phí thẩm định nội dung cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1613-2020-1.pdfTệp đính kèm: t5_dieuchinhthuphitlkkdtheo43_songanh_kyso.pdf