• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông báo số 4850/TB-CTDON ngày 12/4/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

Tiêu đề: Triển khai Thông báo số 4850/TB-CTDON ngày 12/4/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Số/Ký hiệu: 1463/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21/04/2022
Ngày ban ký: 21/04/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai Thông báo số 4850/TB-CTDON ngày 12/4/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1463-2022.pdf