• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư 09/2018 về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Tiêu đề: Triển khai Thông tư 09/2018 về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Số/Ký hiệu: 2799/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 15/10/2018
Ngày ban ký: 15/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thông tư 09/2018 về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2799_trogiuptreem_cttt.pdfTệp đính kèm: 3576.signed.pdfVăn bản khác