• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1632/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 20/04/2021
Ngày ban ký: 20/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1632-2021-1.pdfTệp đính kèm: thong_tu_15.2021.pdf