• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

Tiêu đề: Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018
Số/Ký hiệu: 3033/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 08/11/2018
Ngày ban ký: 08/11/2018
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3033_ttr.pdfTệp đính kèm: dinhkemcv3033.pdf