• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT- BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội vụ

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 01/2022/TT- BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 679/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 25/02/2022
Ngày ban ký: 25/02/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 01/2022/TT- BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội vụ
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong_tu_01-2022_-_bnv.pdfTệp đính kèm: cv-679-2022.pdfVăn bản khác