• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 634/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 23/02/2022
Ngày ban ký: 23/02/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: 01-2022-tt-btp.pdfTệp đính kèm: cv-634-2022.pdfVăn bản khác