• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương

Tiêu đề: Triển khai Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương
Số/Ký hiệu: 337/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 06/02/2023
Ngày ban ký: 06/02/2023
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai Thông tư số 02/2013/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt-02-bo-cog-thuong.pdfTệp đính kèm: cv-337-2023_0001.pdf